Opinnäytetyön aikataulusuunnittelma


"FORSTU – LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN"
Riitta Vatka

Opinnäytetyön aikataulusuunnitelma Excelissä.

Projektin aloituspäivä: 24.8.2005
Projektin lopetuspäivä: 2.6.2006

WBS

Tehtävä

Kesto

Aloitus pvm

Lopetus pvm

Resurssit

0
OPINNÄYTETYÖ
186 pv 24.8.05 2.6.06  
1
ALKU
0 pv 24.8.05 24.8.05  
2
Projektin aloitustoimet 8-10.2005
31,13 pv 24.8.05 6.10.05  
2.1
Aiheen valinta
2 hrs 24.8.05 24.8.05 RV
2.2
Tapaaminen TO, SP
1 hr 6.9.05 6.9.05 RV;KS;TR
2.3
Aiheen rajaaminen
1 pv 6.9.05 6.9.05 RV
2.4
Aiheanalyysin hyväksyntä
0 pv 6.9.05 6.9.05  
2.5
Tapaaminen OO
1 hr 6.10.05 6.10.05 RV;JL
3
Tutkimussuunnitelma 10-11.2005
25 pv 5.10.05 10.11.05  
3.1
Kirjoittaminen
17 pv 5.10.05 28.10.05 RV
3.2
Kommentoinnit TO, OO
5 pv 31.10.05 7.11.05 JL;KS
3.3
Korjaukset ja Viimeistely
1 pv 7.11.05 8.11.05 RV
3.4
Hyväksyntä TO, OO
1 pv 8.11.05 9.11.05 JL;KS
3.5
Toimeksiantosopimus TO
1 pv 9.11.05 10.11.05 KS
4
Teoriatausta 9-12.2005
68 pv 6.9.05 13.12.05  
4.1
Lähdeaineisto
15 pv 6.9.05 26.9.05 RV
4.2
Lukua ja jäsennys
60 pv 13.9.05 7.12.05 RV
4.3
Kirjoittaminen
50 pv 20.9.05 30.11.05 RV
4.4
Kommentit OO
5 pv 30.11.05 7.12.05 JL
4.5
Tarkentaminen
2 pv 7.12.05 12.12.05 RV
4.6
Hyväksyntä TO, OO
1 pv 12.12.05 13.12.05 JL;KS
5
Seminaari 11.2005
2,38 pv 11.11.05 16.11.05  
5.1
Suunnitelman esittäminen
2 hrs 11.11.05 11.11.05 RV
5.2
Tapaaminen Sparraajan kanssa
1 hr 16.11.05 16.11.05 TR
6
Käytännön toteutus 1.2006
102,94 pv 11.11.05 25.4.06  
6.1
Kyselylomakkeen tekeminen
5 pv 2.1.06 9.1.06 RV
6.2
Kyselylomakkeen pilotointi
2 pv 9.1.06 12.1.06 RV
6.3
Kommentit OO
5 pv 12.1.06 19.1.06 JL
6.4
WWW-Yritysrekisterin suunnittelu
5 pv 2.1.06 9.1.06 RV
6.5
WWW-suunnitelman pilotointi
2 pv 9.1.06 12.1.06 RV
6.6
Suunnitelman kommentit OO
5 pv 12.1.06 19.1.06 JL
6.7
Kontaktoitavien yritysten selvittäminen
5 pv 2.1.06 9.1.06 RV
6.8
Esite / PP-Show Yrityksille (tiedote)
3 pv 6.1.06 12.1.06 RV
6.9
Esitteen kommentit OO
5 pv 12.1.06 19.1.06 JL
6.10
Tarkennukset
1 pv 19.1.06 20.1.06 RV
6.11
Hyväksyntä TO, OO
3 pv 20.1.06 25.1.06 JL;KS
6.12
Juttu Kainuun Sanomiin
1 pv 25.1.06 26.1.06  
6.13
AMK tekniset asiat 11.2005, 1.2006
51,94 pv 11.11.05 8.2.06  
6.13.1
Yritysrekisterin palvelinselvitys
2 pv 11.11.05 15.11.05 RV
6.13.2
Verkkotunnukset
5 pv 11.11.05 21.11.05 RV
6.13.3
WWW-Yritysrekisterin luonti
5 pv 19.1.06 26.1.06 RV
6.13.4
WWW-Yritysrekisterin pilotointi
5 pv 26.1.06 3.2.06 RV
6.13.5
Kommentit OO
2 pv 3.2.06 7.2.06 JL
6.13.6
Kommentit UK
2 pv 3.2.06 7.2.06 UK
6.13.7
Hyväksyntä TO, OO
1 pv 7.2.06 8.2.06 JL;KS
6.14
Aineiston kerääminen 2.2006
23 pv 3.2.06 9.3.06  
6.14.1
Yritysten puhelinkontaktointi / kysely
3 pv 3.2.06 8.2.06 RV
6.14.2
Yrityskäynnit
7 pv 15.2.06 27.2.06 RV
6.14.3
Yhteenvetoraportti
1 pv 27.2.06 28.2.06 RV
6.14.4
WWW-Yritysrekisterin tietosisällön tarkistus
7 pv 15.2.06 27.2.06 RV
6.14.5
Kommentit OO
5 pv 28.2.06 7.3.06 JL
6.14.6
Tarkennukset
2 pv 7.3.06 9.3.06 RV
6.14.7
Hyväksyntä TO, OO
1 pv 28.2.06 1.3.06 JL;KS
6.15
Aineiston käsitteleminen 3.2006
12 pv 1.3.06 17.3.06  
6.15.1
Yritysten tavoitteet
5 pv 1.3.06 8.3.06 RV
6.15.2
Yritysten yhteystiedot
5 pv 1.3.06 8.3.06 RV
6.15.3
Kommentit OO
5 pv 8.3.06 15.3.06 JL
6.15.4
Tarkennukset
1 pv 15.3.06 16.3.06 RV
6.15.5
Hyväksyntä TO, OO
1 pv 16.3.06 17.3.06 JL;KS
6.16
Aineiston tulkinta 3-4.2006
25 pv 20.3.06 25.4.06  
6.16.1
Yritysrekisteriin tiedot
10 pv 20.3.06 3.4.06 RV
6.16.2
Yhteys teoriataustaan
10 pv 3.4.06 18.4.06 RV
6.16.3
Yritysrekisterin pilotointi (Kv, AMK/yritykset?)
5 pv 6.4.06 14.4.06 RV
6.16.4
Kv-harjoittelu - paikanhakuprosessin kuvaus
2 pv 6.4.06 10.4.06 RV
6.16.5
Kommentit TO, OO
5 pv 11.4.06 18.4.06 JL;KS
6.16.6
Tarkennukset
3 pv 18.4.06 21.4.06 RV
6.16.7
Hyväksyntä TO, OO
2 pv 21.4.06 25.4.06 JL;KS
7
Opinnäytetyö 3-5.2006
45 pv 20.3.06 24.5.06  
7.1
Kirjoittaminen
26 pv 20.3.06 26.4.06 RV
7.2
Raakaversio valmis
0 pv 27.4.06 27.4.06 RV
7.3
Raakaversio kommentoitu
5 pv 27.4.06 5.5.06 JL;KS
7.4
Työn viimeistely
2 pv 5.5.06 9.5.06 RV
7.5
Tiivistelmän ja Abstraktin teko
1 pv 5.5.06 8.5.06 RV
7.6
Hyväksyntä TO, OO
4 pv 8.5.06 12.5.06 JL;KS
7.7
Hyväksyntä UK
4 pv 8.5.06 12.5.06 UK
7.8
Lopullinen versio valmis
1 pv 12.5.06 15.5.06 RV
7.9
Kopiointi
3 pv 15.5.06 18.5.06 SK
7.10
Kansitus
2 pv 18.5.06 22.5.06 SK
7.11
Siirto KAKTUS-kantaan
2 pv 22.5.06 24.5.06 RV
8
Lopetustoimet 5-6.2006
4,13 pv 29.5.06 2.6.06  
8.1
Valmiin työn esittäminen
3 hrs 29.5.06 29.5.06 RV
8.2
Kypsyyskoe
3 hrs 2.6.06 2.6.06 RV
9
LOPPU
0 pv 2.6.06 2.6.06