Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Tuotteistaminen
/toiminnallinen opinnäytetyö

Tuote ja tuotteistaminen /toiminnallinen opinnäytetyö yleensä


Tässä kokonaisuudessa määritellään tuotetta yleisesti sekä kuvataan asiantuntijuuden tuotteistamista. Tuotteistamista koskeva teksti on sovellettavissa opinnäytetyöhön ja erityisesti tuotteistamiseen liittyvään työhön (kun lopputuloksena syntyy tuote). Opinnäytetyön lopputuloksena kehitettävä tuote voi olla ns. pysyvä kuten opas, video, atk-ohjelma tai kertaluonteinen kuten tapahtuma, koulutuspäivä, näytelmä tai näyttely. Siksi yksiselitteistä ja kattavaa katsausta tuotteen suunnitteluun ja valmistamiseen on mahdoton kuvata. Jokainen opinnäytetyöntekijä etsii itsenäisesti juuri asianomaista tuotettaan koskevaa materiaalia ja rakentaa prosessiaan näköisekseen.