Muuttujan normaalisuuden testaus


Esimerkki
:

H0: ikä on normaalisti jakautunut
H1: ikä ei ole normaalisti jakautunut

SPSS: Analyze / Descriptive Statistics / Explore
SPSS-tuloste:

Sig.-arvo on 0,000 < 0,001 (katsotaan kohdasta Kolmogorov-Smirnov), joten H1 hyväksytään eli ikäjakauma ei ole normaalisti jakautunut.