Luokittelu

 
Yksinkertaisin aineiston jäsentämismuoto, jossa määritetään aineistosta nousevia luokkia tai lasketaan niiden esiintymistä. Aineisto voidaan luokitella jonkun asian mukaan. Se voidaan jakaa esimerkiksi opettajan, työntekijän, opiskelijan mukaan. Asioita voidaan edelleen ryhmitellä esimerkiksi ikäryhmittäin tai sukupuolittain. Alustava ryhmittely on suotavaa tehdä silloin, kun aineistoa on paljon. Näin eri ryhmien asiat/mielipiteet pysyvät ominaan, mikä helpottaa aineiston jatkokäsittelyä.

Esimerkki

20 opiskelijasta 10 oli sitä mieltä, että käytännön harjoittelussa pitää olla mukana opettaja. Opiskelijoista viisi halusi, että työelämä on mukana ja loput oli sitä mieltä, ettei tarvitse kumpaakaan. Opiskelija pärjää itsenäisestikin.