Esimerkki valikoivasta koodauksesta


Kerttula, M. & Kilponen, P. 2001. Potilaiden mielipiteitä turvallisuuden toteutumisesta heräämöhoidon aikana.


Esimerkki haastattelun analyysista

Tutkimusongelma: Miten heräämöhoidossa olleiden potilaiden mielestä turvallisuus on toteutunut heidän hoidossaan heräämössä?

Esimerkkejä potilaiden ilmauksista: Käsiteluokka Alateema
- tuntu semmonen kylmä
- paleli hirveesti 
- paleli
- kylmissään ei tarvinnut olla
Lämpötasapaino  
- paitakaan ei ollut siinä päällä
- oli ne sermit, jotka pysty vetämään eteen
- oma soppensa
- en tarvinnut semmoista yksityisyyttä
- potilaita oli siinä paljon
- rauhallisesti siinä vieruskaverit oli
- siellä oli vain kaksi potilasta
Yksityisyys  Integriteetti
- polvi oli tönkkönä, ei siinä itse pystynyt liikkumaan
- jaloissa eikä takamuksessa ollut tuntoa
- asento ei haitannut
- tuntu, että jalat on koukussa
- asentoa en halunnut vaihdettavan
Asento