Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Hyödyntäminen

Opinnäytetyön hyödyntäminen

Katso videoleike opinnäytetyön hyödyntämisestä.

Opinnäytetyölle suunnatuissa tavoitteissa todetaan, että se merkitsee työelämälle ja yritykselle osaamisen kehittämistä. Opinnäytetyön yksi tärkeimmistä onnistumisen mittareista on se, kuinka opinnäytetyö hyödyttää työelämää, opiskelijaa ja ammattikorkeakoulua. Opinnäytetyölle asetettuja tavoitteita on useita. Tavoitteiden suuntaisesti on myös pohdittava opinnäytetyön hyötyä ja hyödynnettävyyttä. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheeseen kuuluva kirjoitussuunnitelma edellyttää juuri opinnäytetyön hyödynnettävyyden arviointia. Miten opinnäytetyötä integroidaan ja hyödynnetään jäljellä olevissa opinnoissa? Lisäksi opinnäytetyön hyödynnettävyyttä tehostaa aiheen monipuolinen kirjoittaminen, eri yhteyksissä eri tavoin, yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Yksi keino kehittää opinnäytetyöstä saatavaa hyötyä, on valmiin opinnäytetyön markkinointi ja julkaisu. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön hyödynnettävyyttä pyritään tukemaan muun muassa seuraavilla tavoilla

 • Valmis opinnäytetyö on nähtävillä Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Theseus-verkkokirjastossa
 • Valmistuneista opinnäytetöistä pyritään tiedottamaan Kajaanin ammattikorkeakoulun tiedotuslehdessä Viisarissa, oman koulutusalan ammattilehdissä ja paikallislehdissä
 • Tärkeä tiedotuskanava on myös kunkin toimeksiantajan yrityksen/yhteisön julkaisukanavat kuten yrityksen sisäiset tiedotteet, projektin rahoittajalle suunnatut raportit jne.
 • Opinnäytetyön julkaiseminen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa
 • Koulutusalan kokouksissa ja koulutuspäivillä otetaan esille valmistuneet opinnäytetyöt ja niiden hyödynnettävyys
 • Kiitettävän arvosanan saanut opinnäytetyö lähetetään Thesis valtakunnalliseen kilpailuun

Thesis-taustaa

Opetusministeriön toimeksiannosta järjestetään vuosittain ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu. Kilpailun käytännöllisenä järjestäjänä toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu. Valtakunnallinen Thesis –kilpailu on kehittynyt merkittäväksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden laadun kehittämisen välineeksi. Kilpailun tarkoituksena on lisätä ammattikorkeakoulutuksen valtakunnallista tunnettavuutta, nostaa kaikilla koulutuksen aloilla opinnäytetöiden tasoa ja motivoida opinnäytetyön tekijöitä ammattikäytäntöjen tutkimus- ja kehittämistyössä. Ammattikorkeakoulutuksen laadunarviointi, kansainvälisen vaihdon lisäämistavoitteet, Bologna-prosessi ja jatkotutkintojen kehittäminen ovat kaikki kehityshaasteita, joiden vaikutukset myös opinnäytetöihin ja niiden laatuun ovat merkittäviä.

Thesis kilpailuaika on 1.1. – 31.12.0000 (kalenterivuosi). Tänä aikana valmistuneet/valmistuvat opinnäytetyöt voivat osallistua opinnäytetyökilpailuun. Opinnäytetyöt lähetetään ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ohjaajien kautta.

Kilpailussa on viisi sarjaa:

 1. tekniikka ja liikenne,
 2. luonnonvara- ja ympäristöala,
 3. yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousala,
 4. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala,
 5. kulttuuriala.

Tarkempaan kilpailuun liittyvät ohjeet ja suositukset ovat vuosittain ilmestyvässä ja ammattikorkeakouluihin lähetettävässä julkaisussa ”Thesis 0000”. Ilmoitus- ja lausuntolomakkeet löytyvät myös julkaisun lopusta sekä verkkosivuilta. Kilpailuun osallistuvat opinnäytetyöt tulee lähettää kilpailuvuoden loppuun mennessä. Aikaisemmin kilpailuun lähetetyistä töistä voi lukea tarkemmin http://www.samk.fi/thesis/. Uusi Thesis-kilpailua koskeva ohjeistus löytyy osoitteesta http://www.oamk.fi/thesis.

 • Tärkein opinnäytetyön markkinoija ja hyödyntäjä on opinnäytetyön tekijä itse. Opiskelijan kannattaa hyödyntää opinnäytetyötään työnhaussa liittämällä se omaan portfolioonsa. Koulutusalat käyttävät esimerkiksi julkaisusarjassa julkaistua opinnäytetyötä koulutuksensa markkinoinnissa. Tällöin opinnäytetyön tekijän nimi tulee tunnetuksi ammattialan keskuudessa.