Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Tukimateriaali / Aiheen rajauksen lähtökohtia

 

Aiheen rajauksen lähtökohtia

 

Tutkimusongelman/-tehtävän määrittäminenMieti
 

AIHEPIIRI  JOHTOAJATUS
Päihteet koulumaailmassa Päihteiden käyttäjiä kohdellaan eriarvoisesti kuin ei-päihteitä käyttäviä
Työhyvinvointi Työntekijät uupuneita henkilöstön vähentämisen jälkeen (työnkuormistus lisääntynyt)

 • aseta idea kysymysmuotoon (Mitä haluan tutkia, selvittää, kehittää?) harvoin on mahdollista asettaa kuitenkaan tarkkaa tutkimusongelmaa alussa
 • liian laaja tutkimusongelma, kysymys, johtaa kaaokseen
  - tutkimusongelma tai –kysymys muodostuu lukemisen, kokemuksen ja aiheeseen perehtymisen kautta

Selkeytä opinnäytetyön tavoite

 • mitä opinnäytetyöltä odotetaan ja kuka?
 • mitä erityisesti toimeksiantaja odottaa opinnäytetyöltä?
 • hyöty, miten, kenelle, millaista, sillä itsestäänselvyyksiä ei kannata tutkia
 • aiheen valintaan vaikuttavat esimerkiksi
  • oman koulutusalan työ ja työn tutkimuskohteet
  • aiheen alueellinen ja yhteiskunnallinen merkitys
  • aiheen kiinnostavuus, tutkittavuus, resurssit jne.
    

Tutki ja kirjoita –teoksessa sanotaan, että VÄLTÄ AIHETTA, MIKÄLI

 • olet tehnyt sen aiemmin muuhun tarkoitukseen
 • sitä et voi itse tutkia, selvittää
 • se on liian laaja ja rajaamaton
 • luulet tarvitsevasi siihen vain yhden lähteen
 • johtopäätökset merkityksettömät
 • aihe ei aukea tai et pysty sitä jäsentämään
 • aihe on liian emotionaalinen, arka
 • aihe vaatii uusien, työläiden tekniikoiden tms. oppimista ja jos aikaa on liian vähän niiden oppimiseen
   

Opinnäytetyön aiheeseen liittyvän tiedon selittäminen, varmistaminen 

Riippumatta opinnäytetyön luoneesta tiedon selittäminen, varmistaminen, on peruskallio (mitä tietoa asiasta on olemassa, mitä siitä on jo tutkittu, selvitetty jne.) Tämä edellyttää opinnäytetyöntekijältä useita tiedonhakukertoja.Kirjallisuutta

Hirsjärvi, S. & Remes, P. &Sajavaara, P. 2000. Tutki ja kirjoita. Tampere. Pammer-Paino Oy.