Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Teorialähtöinen prosessi

Teorialähtöinen eli Määrällinen tutkimusprosessi


Teorialähtöinen (määrällinen) prosessi kuvaa ja tulkitsee ilmiöitä tieteen yleisen logiikan mukaisesti kehittämällä ja soveltamalla mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä ja keräämällä tutkimusaineistot muun muassa perusjoukkoa hyvin edustavien otosten perusteella. Tarkoituksena on löytää empiirisen tutkimuksen avulla ilmiöiden tai asioiden välisiä säännönmukaisia yhteyksiä ja saada vahvistusta ennakkoon asetetulle teoreettiselle ajattelulle. Siinä pyritään myös keräämään objektiivista tietoa tarkoin rajatusta kohteesta.Valitse hiirella kiinostuksen kohde.