Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Aineistolähtöinen prosessi

Aineistolähtöinen eli Laadullinen tutkimusprosessi 


Aineistolähtöisen (laadullisen) tutkimuksen tarkoituksena on moninaisen todellisen elämän kuvaaminen. Ilmiötä pyritään tutkimaan mahdollisimman kattavasti ja luonnollisissa, todellisissa, tilanteissa. Tavoitteena onkin ymmärtää ja tulkita jonkin valitun ilmiön esiintymisen merkityksiä. Siksi suositaan aineiston keruumenetelmiä, joissa tiedonantajien näkökulmat ja "ääni" pääsevät esille. Menetelmiä ovat muun muassa avoinhaastattelu, osallistuva havainnointi, eläytymismenetelmä ja erilaisten dokumenttien ja tekstien sisällölliset analyysit. Tiedonantajia lähestytään ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaisesti. Tarkoituksena ei ole hakea yleistettävyyttä koko populaatioon vaan käsitteellistä ilmiötä ja saada teoreettista pitävyyttä, uudenlaista sekä erilaista ymmärrystä asiaan.Valitse hiirella kiinostuksen kohde.