Kysymyksiä mietittäväksi asiantuntijuudesta

 
1. Miten Kajaanin ammattikorkeakoulussa asiantuntijuus määritellään?
a) Miten määrittely ilmenee koulutusohjelman opetussuunnitelmassa?
b) Minkälaisia vaatimuksia omalla koulutusalalla asiantuntijuudelle on määritelty?

2. Minkälaisia tavoitteita asetat omalle asiantuntijuutesi kehittymiselle?

3. Missä ”vaiheessa” oman asiantuntijuutesi kehittyminen on, kun aloitat opinnäytetyötäsi?

4. Kuvaa, minkälainen on ollut asiantuntijuutesi kehittymispolku? Tuo esille erityisesti ne kohdat, joissa koet asiantuntijuutesi lisääntyneen merkittävästi.

5. Miten asiantuntijuutesi kehittymisessä ilmenevät Kajaanin ammattikorkeakoulun/oman opetussuunnitelman asiantuntijuuden kuvaus?

6. Miten arvioit opinnäytetyöprosessin tukevan oman asiantuntijuutesi kehittymistä? Valitse koulutusohjelmassasi tehty opinnäytetyö ja arvioi
a) Minkälaista koulutusammattisi asiantuntijuutta se ilmentää?
b) Miten tekijä tuo esille opinnäytetyössään oman asiantuntijuutensa kehittymisen?