Aihepankin säännöt – periaatteet – pelisäännöt

 
  • Aiheita voi esittää yritykset, yhdistykset, yhteisöt, kunnat ja muut toimijat
  • Tilaajan etsiessään aiheelleen opiskelijaa, hän voi täyttää Opinnäytetyö, projekti- ja kehittämistehtävä aiheen tilaus lomakkeen
  • Aihepankkiin ilmoitettu aihe on voimassa korkeintaan vuoden, jonka jälkeen sen ajankohtaisuus tarkistetaan
  • Kun aiheeseen liittyvä keskustelu käynnistyy, se etenee koulutusalakohtaisten prosessien mukaisesti
  • Kun aihe (sisältö, tavoitteet ja laajuus) on sovittu ja rajattu, sen jälkeen kannattaa sopia yhteiset työskentelyn pelisäännöt!
  • Työskentely perustuu yhteistyöhön ja yhteisvastuulliseen oppimiseen opiskelijan, toimeksiantajan/työelämän edustajan ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken!
  • Opinnäytetyöt ovat julkisia ja ne ovat valmistuttuaan esillä ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Theseus-verkkokirjastossa (www.theseus.fi)
  • Projekti- ja kehittämistehtävien julkisuus (raportointi ja käsittely) sovitaan tapauskohtaisesti yhteistyöpalaverissa.