Theseus-verkkokirjasto

Opinnäytetyölle suunnatuissa tavoitteissa todetaan, että se merkitsee työelämälle ja yritykselle osaamisen kehittämistä. Opinnäytetyön yksi tärkeimmistä onnistumisen mittareista on se, kuinka opinnäytetyö hyödyttää työelämää, opiskelijaa ja ammattikorkeakoulua. Tavoitteiden suuntaisesti on myös pohdittava opinnäytetyön hyötyä ja hyödynnettävyyttä. Opinnäytetyön suunnitelmavaiheeseen kuuluva kirjoitussuunnitelma edellyttää juuri opinnäytetyön hyödynnettävyyden arviointia. Lisäksi opinnäytetyön hyödynnettävyyttä tehostaa aiheen monipuolinen kirjoittaminen, eri yhteyksissä eri tavoin, yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Yksi keino kehittää opinnäytetyöstä saatavaa hyötyä, on myös valmiin opinnäytetyön markkinointi ja julkaisu. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön hyödynnettävyyttä pyritään tukemaan muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Valmis opinnäytetyö on nähtävillä Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa ja Theseus-verkkokirjastossa
  • Valmistuneista opinnäytetöistä pyritään tiedottamaan Kajaanin ammattikorkeakoulun tiedotuslehdessä Viisarissa, oman koulutusalan ammattilehdissä ja paikallislehdissä
  • Tärkeä tiedotuskanava on myös kunkin toimeksiantajan yrityksen/yhteisön julkaisukanavat kuten yrityksen sisäiset tiedotteet, projektin rahoittajalle suunnatut raportit jne.
  • Opinnäytetyön julkaiseminen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa
  • Koulutusalan kokouksissa ja koulutuspäivillä otetaan esille valmistuneet opinnäytetyöt ja niiden hyödynnettävyys
  • Kiitettävän arvosanan saanut opinnäytetyö lähetetään Thesis-opinnäytetyö kilpailuun