Muu hyödyntäminen

Tärkein opinnäytetyön markkinoija ja hyödyntäjä on opinnäytetyön tekijä itse. Opiskelijan kannattaa hyödyntää opinnäytetyötään työnhaussa liittämällä se omaan portfolioonsa ja CV:n. Koulutusalat käyttävät esimerkiksi julkaisusarjassa julkaistua opinnäytetyötä koulutuksensa markkinoinnissa. Tällöin opinnäytetyön tekijän nimi tulee tunnetuksi ammattialan keskuudessa.

Tärkeää on, että opiskelija hyödyntää opinnäytetyötään kirjoitussuunnitelmansa mukaisesti koko opinnäytetyöprosessin ajan.