Thesis-opinnäytetyökilpailu

Opetusministeriön toimeksiannosta järjestetään vuosittain ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen opinnäytetyökilpailu. Kilpailun käytännöllisenä järjestäjänä toimii Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Valtakunnallinen Thesis-kilpailu on kehittynyt merkittäväksi ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden laadun kehittämisen välineeksi. Tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulutuksen valtakunnallista tunnettavuutta, kehittää opinnäytetöiden laatua sekä vahvistaa opinnäytetyökulttuuria ammattikorkeakouluissa ja motivoida opinnäytetyön tekijöitä ammattikäytäntöjen tutkimus- ja kehittämistyössä. Ammattikorkeakoulutuksen laadunarviointi, kansainvälisen vaihdon lisäämistavoitteet, Bologna-prosessi ja jatkotutkintojen kehittäminen ovat kaikki kehityshaasteita, joiden vaikutukset myös opinnäytetöihin ja niiden laatuun ovat merkittäviä.

Thesis kilpailuaika on yleensä kalenterivuosi ja siihen voi osallistua perustutkinnon ja  ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt. Tänä aikana valmistuneet/valmistuvat opinnäytetyöt voivat osallistua opinnäytetyökilpailuun. Opinnäytetyöt lähetetään ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden ohjaajien kautta.

Kilpailussa on kuusi koulutusalakohtaista sarjaa:

  1. tekniikan ja liikenteen ala,
  2. luonnonvara- ja ympäristöala,
  3. yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala
  4. sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä humanistinen ja kasvatusala
  5. kulttuuriala
  6. matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisäksi vuosittain on vaihtuva teemasarja. Vuonna 2009 teemasarjan nimi oli yhteiskuntavastuu ja juhlavuonna 2011 ammattikorkeakoulun uudistuva opinnäytetyö.

Thesis-kilpailun arviointikriteerit ovat luettavissa osoitteesta
http://www.oamk.fi/thesis/kilpailu/

Kaikkiin opinnäytetöihin sovelletaan samoja kriteereitä. Opinnäytetöitä arvioidaan suhteessa kunkin tutkinnon tavoitteisiin ja vaatimuksiin (vrt. esimerkiksi Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 sekä A 352/2003 § 7 ja A 423/2005 § 7a ).

Ilmoitus- ja lausuntolomakkeet Thesis-kilpailuun löytyvät osoitteesta http://www.oamk.fi/thesis. Kilpailuun osallistuvat opinnäytetyöt tulee lähettää kilpailukauden loppuun mennessä. Aikaisemmin kilpailuun lähetetyistä töistä voi lukea lisää http://www.samk.fi/thesis/ ja http://www.oamk.fi/thesis