Opinnäytetyön esitys, arviointi ja palautus

 

Posteri

Posteri eli tietotaulu, tutkimusjuliste, juliste on tapa julkistaa tutkimus- tai kehittämistyötä ja sen tuloksia esimerkiksi opinnäytetyön esitysseminaarissa ja konferensseissa.

Posterit voidaan jakaa erityyppeihin niiden tarkoituksen mukaan. Esimerkiksi:

1. Tieteellisellä posterilla kuvataan tutkimuksen kokonaisuutta ja sen tuloksia lyhyesti ja ytimekkäästi. Se sisältää:

 • johdannon tai opinnäytetyön taustat
 • tarkoituksen, tavoitteen ja tutkimustehtävät/-ongelmat
 • aineiston hankinnan, analyysin ja menetelmän kuvauksen
 • keskeiset tulokset
 • johtopäätökset 

2. Käytännöllisellä/Ammatillisella posterilla voidaan kuvata esimerkiksi potilasryhmän ohjaus toimintaa ja kehittämishankkeen kokonaisuutta. Posterin sisältö on vapaamuotoinen.

3. Mainostavalla posterilla pyritään kuvaamaan esimerkiksi kehitetyn tuotteen uutuutta, myytävyyttä ja julkisuutta. Tällaisessa posterissa käytetään laadukkaita kuvia tekstiä enemmän.

Suunnitteluohjeita

Ennen suunnittelua:

 • Älä jätä posterin tekoa viimeiseen päivään.
 • Posterin sisältö, koko ja sanoma tulee suunnitella ja toteuttaa sen mukaan, missä yhteydessä posteria käytetään ja missä se julkaistaan. Jos opinnäytetyötä esitetään kansallisessa konferenssissa, tulee posteri tehdä konferenssin järjestäjän vaatimalla tavalla. Konferenssien ohjeissa kerrotaan ohjeet posterin tekoon ja kokoon, joita tulee noudattaa kirjaimellisesti. Usein ohjeita noudatetaan, mutta ei aina.
 • *Selvitä, tarvitsetko posterista pienempiä "hand out"-versioita.

Suunnitteluvaiheessa:

 • Mieti, mitä haluat posterilla kertoa.
 • Olennaista on, että posterissa tulee esille opinnäytetyön luonne työn, työelämän, -organisaation tai -yhteisön kehittämisen kannalta. Siten perinteisen tieteellisen posterin vaatimusten lisäksi, siinä tulee ilmetä metodologiset valinnat ja osaamisen kehittämisen näkökulma.
 • Paras aika posterin julkaisemiselle on, kun opinnäytetyö on ns. valmis ja asia on muille vielä tuntematon.
 • Posterin tulee olla tyylikäs, selkeä, informoiva ja se pitää pystyä lukemaan muutaman metrin päästä. Siinä voi käyttää harkiten eri värejä ja sitä voi elävöittää kuvilla, kuvioilla tai taulukoilla. Esimerkiksi liika värien ja liika tekstin käyttö voi tuottaa liian sekavan lopputuloksen. Lisäksi liian täyteen suunniteltu posteri tuo levottoman vaikutelman.
 • Aloita suunnittelu hahmottelemalla mielenkiintoa herättävä ja selkeä kokonaisuus! Kysy muilta palautetta.
 • Hyödynnä posterin kansainvälisiä arviointiperusteita (R-PAT-II) http://www.nahq.org/journal/online/july_august/researchposter.pdf
 • Selvitä, voiko suunnitella posterin esimerkiksi PowerPoint -ohjelmalla tai organisaation graafista pohjaa käyttäen
 • Posteri on käyntikortti opiskelijasta ja hänen tekemästään opinnäytetyöstä.

Toteutus:

 • Posterin laatimiseen on hyvä käyttää jotain graafiseen suunnitteluun tarkoitettua taitto- ja piirto-ohjelmaa (esim. Pagemaker, Illustrator, FreeHand), joista voidaan painotalossa painaa posteri suoraan.
 • Tekstinkäsittelyyn tai esitysgrafiikkaan tarkoitetut ohjelmia (mm. Word, WordPerfect, PowerPoint) voi käyttää tietyin rajoituksin. Myös PDF-tiedostoja pystytään tulostamaan.
 • Ota ajoissa yhteyttä posterin painatuspaikkaan ja varmista kuvien skannaustarkkuus, koko, tekstin koko jne.
 • Tarkista posteri aina esikatselussa: kokonaisuus, selkeys, tyyli, tekstit, kuviot jne.
 • Pyydä posterin tekemiseen vertaistukea ja ohjausta. ainatuspaikkoja löytyy Kajaanista useita, esimerkiksi Kajaanin kaupungin painatuskeskus.
 • Posterin koko 90x120 cm, tallennetaan Powerpoint muodossa, materiaali julistepaperi 160g
 • Posterin mallipohja

Esitys:

 • Opinnäytetyö esitetään posterin avulla.
 • Varaa tarpeeksi aikaa posterin kuljettamiseen, kiinnittämiseen, ripustamiseen siksi, koska se toimii osana koko esitystäsi.


Lisätietoja posterin tekemisestä löydät seuraavista lähteistä ja linkeistä:

Husu, M. & Tarkoma, E. & Vuorijärvi, A. 2001 Ammattisuomen käsikirja. WSOY. Helsinki. Sivuilla 420-421 posteriesitys.

Tepponen H., Välimäki M., Suominen T. 1998. Miten tehdään posteri? Ohjeita posterin suunnittelijalle. Hoitotiede 10(5), 309-314.

Pietilä N., Laakso H., Paavilainen E. 2003. Posteriesitykset ja niiden arviointi tieteellisessä kongressissa. Hoitotiede 15(3), 145-151

http://www.arthis.jyu.fi/digicult/posteri/posteri/index.html
http://www.valt.helsinki.fi/optek/posteri/ohje.htm