Palautus ja julkaiseminen

Opinnäytetyö on osa korkeakoulututkintoa, jonka tulee olla avoimesti arvioitavissa. Hyväksytyt opinnäytetyöt ovat välittömästi julkisia. Tätä asiaa ei voida sopimuksella muuttaa. Julkisuudella taataan opinnäytetöiden objektiivinen ja tasapuolinen arviointi. Jos opinnäytetyöhön liittyy poikkeuksellisesti toimeksiantajan kannalta salassa pidettävää tietoa, tulee se ottaa huomioon raportoinnissa. Tällaisesta tiedosta ja aineistosta tulee sopia aina erikseen jo toimeksiantosopimuksessa. Ohjaavalla opettajalla on aina luottamuksellisia tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus.

Opiskelija luovuttaa sovittuna päivänä valmiista opinnäytetyöstä yhden  irtolehtipainoksena ohjaavalle opettajalle. Viimeistään samassa yhteydessä opiskelija toimittaa kirjallisen arvioinnin omasta opinnäytetyöstä, kirjallisen vertaisarvioinnin opiskelijakollegan opinnäytetyöstä (jos valmistuu samanaikaisesti) sekä  toimeksiantajan ja/tai ohjausryhmän arvioinnin. Opiskelija tallentaa itse opinnäytetyön Theseus-verkkokirjastoon ohjeiden mukaan http://www.theseus.fi/ohjeet.html. Opiskelija lähettää opinnäytetyönsä suomen- ja englanninkielisen nimen opintotoimiston opintoasiainkoordinaattorille tutkintotodistusta varten.

Kun opiskelija haluaa kansittaa opinnäytetyönsä itselleen ja yhteistyökumppaneilleen, hän hoitaa asian KAMOn Taito 2 kirjakaupassa. Toimeksiantosopimuksen mukaisesti opiskelija huolehtii opinnäytetyön monistukset ja kansitukset prosessissa mukana olleille toimijoille. Kansitukseen kannattaa varata aikaa 1–3 työpäivää. Kansitusta ja monistusta varten saat tarkempia tietoja osoitteesta
http://www.kajak.fi/suomeksi/Opiskelijoille/Opiskelijakunta_KAMO/Kirjakaupat/Opinnaytetoiden_kansitus.iw3

Opinnäytetyön arvioinnin ja arvosanan hyväksymisen jälkeen ohjaava opettaja toimittaa   opinnäytetyön irtolehtipainoksena kirjastoon arkistointia varten.

Jos opiskeija ei julkaise opinnäytetyötään verkkokirjasto Theseuksessa, hän toimittaa kaksi irtolehtiversiota ohjaavalle opettajalle, toinen on arkistokappale, toinen kansitetaan ja on saatavissa ammattikorkeakoulun  kirjastossa.

Ammattikorkeakouluista valmistuneiden  opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa   http://www.theseus.fi.