Opinnäytetyösuunnitelman periaatteet

Miksi?
Opinnäytetyösuunnitelma on opinnäytetyöprosessin onnistumiseksi tärkeimpiä solmukohtia, sillä sitä tehdessään opiskelija käy ennakkoon yksityiskohtaisesti ja kriittisesti reflektoiden läpi opinnäytetyöprosessin kokonaisuuden. Sitä voidaan verrata polkuun, jota prosessin aikana seurataan. Opinnäytetyösuunnitelma on siis välttämätön ja säännönmukainen osa opinnäytetyötä.

Suunnitelma auttaa sitoutumaan valittuun aiheeseen ja työelämän kehittämiseen, ja se ohjaa resurssien hallintaan. Opinnäytetyön toteuttamiseen esimerkiksi aineiston hankkimiseen saa ryhtyä vasta kun suunnitelma on hyväksytty. Suunnitelman tarkoitus on estää epämääräinen hakuammunta ja loputon ideointi. Sen avulla päästään alkuun prosessissa, joka kehittyy koko ajan. Tähän sopiikin sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”.

Suunnitelman tarkoituksena on esitellä opinnäytetyö siinä muodossa, missä opiskelija ajattelee sen toteuttavan. Toisaalta suunnitelmaa käytetään myös resurssien hankkimiseen. Siihen vedotaan haettaessa tiloja, laitteita, henkilöitä, aineistoa ja rahoitusta. Suunnitelmaa tarvitaan myös silloin kun joudutaan anomaan opinnäytetyön luonteen vuoksi lausuntoa eettiseltä toimikunnalta. Lausunnon saamiseksi alkuperäisessä suunnitelmassa on pidättäydyttävä kirjaimellisesti.

Suunnitelmassa tulee osoittaa opinnäytetyön merkityksellisyys. Kuka haluaa tukea nollatutkimusta tai -kehittämistä! Tätä on pohdittava erityisesti kun hakee rahoitusta. Ylemmän amk:n opinnäytetyön luonteen vuoksi on suositeltavaa selvittää, minkälaista rahoitusta ja mistä sitä on mahdollista saada. Rahoitusta haettaessa on hakemukseen liitettävä yksityiskohtainen suunnitelma, sillä se on rahoituksen saannin välttämätön edellytys.

Opinnäytetyöt alkavat kaikki huolellisella suunnittelulla, vaikka ne painottuvat prosesseina toisistaan poikkeavilla tavoilla. Tarkoitus on se, että opiskelija toteuttaa opinnäytetyön ennakkosuunnitelmansa mukaisesti. Prosessin aikana ilmenee usein asioita tai ongelmia, jotka pakottavat poikkeamaan ennakkosuunnitelmasta. Siksi suunnitelmaa seurataan ja tarvittaessa arvioidaan uudelleen sekä täydennetään.

Opinnäytetyösuunnitelman aikana
  • opiskelija laatii perustellun, toteuttamiskelpoisen suunnitelman
  • jäsentää työn loogiseksi, perustelluksi kokonaisuudeksi
  • ymmärtää opinnäytetyöprosessin pitkäjänteisyyden
  • kehittyy omassa osaamisessaan
  • toimii sovitulla tavalla toimeksiantajan, ohjausryhmän, ohjaajan ja kumppanuusverkostojen kanssa
  • ottaa huomioon prosessiin liittyvät eettiset kysymykset
  • vie prosessia eteenpäin oman oppimisen, vertaisarvioinnin ja saadun arvioinnin (ohjauksen) avulla
  • hakee ohjausta ja sitoutuu opinnäytetyöskentelyyn