Ylempi AMK - opinnäytetyö (Sosiaali- ja terveysala)


1. Opinnäytetyön lähtökohdat ja tavoitteet
Tausta ja luonne
Keskeiset periaatteet
Opinnäytetyösuositukset  
Opinnäytetyöprosessi
2. Opinnäytetyön aihe

Aiheen valinta
Aiheanalyysi

3. Opinnäytetyön suunnittelu

Metodologiset valinnat 
Opinnäytetyösuunnitelman periaatteet 
Opinnäytetyösuunnitelma
Hankkeistaminen ja sopimus opinnäytetyön tekemisestä
Opinnäytetyön suojaaminen (tekijänoikeus)
Eettiset suositukset ja lupa-asiat
Opinnäytetyön hallinta
Vastuut ja velvollisuudet 
Oppimispäiväkirja

4. Opinnäytetyön raportointi

Hankekirjoittaminen 
Tarkistuslista
Abstract (sanasto)                                                                                       

5. Opinnäytetyön esitys, palautus ja arviointi

Esitysseminaari
Posteri 
Kypsyysnäyte 
Arviointi
        Arviointikäytäntö
        Arviointikriteerit
Arviointilomake    
Palautus ja kansitus

6. Opinnäytetyön hyödyntäminen

Yleistä
Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja
Theseus-verkkokirjasto
Thesis-opinnäytetyökilpailu
Muu hyödyntäminen
Palkittava Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Stipendiohje

 Kirjallisuutta

Opiskelijoiden kokemuksia opinnäytetyöprosessista