Vastuu opinnäytetyöprosessissa


Katso video vastuusta.

Sanotaan, että ”vastuu voi olla vain olennolla, jolla on arvioinnin kyky.”

Opinnäytetyöprosessi on eräänlaista tiimi- ja verkostotyötä. Jotta opinnäytetyö onnistuu tavoitteiden mukaisesti, se edellyttää jokaiselta verkostoon osallistujalta siihen sitoutumista ja vastuuta. Esimerkiksi laatujärjestelmässä (ISO) vastuu määritellään asiakkaan ja palvelun tuottajan välisellä sopimuksella.

Opinnäytetyössä

  • opiskelijan ja toimeksiantajan välillä tietyistä vastuista sovitaan toimeksiantosopimuksessa 
  • opiskelijan ja vertaisen (opponentin) vastuista sovitaan vertaista valittaessa ja käytänteistä sovittaessa (vertaiskumppanin valinta)
  • opiskelijan, ohjaavan ja koordinoivan opettajan sekä työelämän ohjaan vastuista sovitaan ohjausprosessin alkaessa ja tarkennetaan tarvittaessa kirjallisella ohjaussopimuksella

Katso myös "Vastuut ja velvollisuudet opinnäytetyöprosessin aikana"