SPSS-työpaja

Sosiaali-terveys- ja liikunta-alalla järjestetään lukukausittain kaksi SPSS-työpajapäivää.  Työpaja  on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnäytetyössään SPSS-ohjelmaa.  Työpajassa opiskelija voi kerrata ja harjaannuttaa SPSS-ohjelman käyttöä opettajan ohjaamana.

SPSS-työpajan aikataulut, paikka  ja  ohjaavan opettajan nimi löytyvät opinnäytetöiden aiheet ja esitykset sivuilta.