3 Opinnäytetyön kieli, tyyli ja muoto-ohjeet


3.5 Tekstin tehosteet

Tekstissä voidaan käyttää erilaisia tehokeinoja korostamaan haluttuja asioita. Tavallisia keinoja ovat esimerkiksi lihavointi, kursivointi ja alleviivaus. Tämäntyyppiset tehosteet menettävät merkityksen, jos niitä käyttää runsaasti tai tarkoituksettomasti. Kirjoittajan on tarkoin mietittävä, milloin tehokeinon käyttö on tarpeen.