3 Opinnäytetyön kieli, tyyli ja muoto-ohjeet

3.2 Tekstin asettelu

Opinnäytetyön kirjallinen dokumentointi on tehty helpoksi. Kirjoittajan ei tarvitse miettiä asemointia: otsikkotasoja, -välejä, sivujen numerointia, marginaaleja, riviväliä tai muuta sellaista, jos tekijä perehtyy huolellisesti opinnäytetyön raportin käyttöohjeisiin.

Raportointipohjalle on asetettu valmiiksi sivujen numerointi, joka alkaa johdannosta ja loppu lähteiden viimeiseen sivuun. Opinnäytetyön perusteksti kirjoitetaan ns. leipätekstillä, jossa käytetään tyyliä Perusteksti, jonka fonttina on Garamond, koko 12 ja rivivälinä 1,5. (Huomaa, että tässä oppaassa on käytetty tarkoituksellisesti riviväliä 1). Tekstin marginaalit on asetettu mallipohjaan jo valmiiksi. Pääluku alkaa automaattisesti aina uudelta sivulta.