3 Opinnäytetyön kieli, tyyli ja muoto-ohjeet


3.3 Otsikointi

Kirjoittaja jäsentää tekstinsä lukijaa varten eriasteisiin lukuihin ja kappaleisiin. Lukujen ja alalukujen otsikot sekä kappalejako paljastavat lukijalle, miten asiat on jäsennelty ja miten kiinteästi ja johdonmukaisesti asian käsittely etenee. Laajakin teksti pitää jäsennellä siten, että kolme otsikkotasoa riittää (kuten opinnäytetyön raportointipohjassa on tehty). Väliotsikoinnin tarkoituksena on helpottaa lukemista ja auttaa asian ymmärtämistä. Siksi otsikon pitää sisältää käsiteltävän asiakohdan keskeinen sisältö. Pääotsikot kirjoitetaan suurin kirjaimin. Alaotsikoissa on luonnollisesti suuri alkukirjain, mutta muuten ne kirjoitetaan pienin kirjaimin. Otsikot numeroidaan (ensimmäinen numeroitava otsikko on johdanto), ja niiden sijainti näkyy sisällysluettelosta. Joskus käytetään myös ns. ohjaavia otsikoita, jotka eivät ole numeroituja eivätkä siten näy myöskään sisällysluettelossa. Katso ohjaavat otsikot opinnäytetyön mallipohjan käyttöohjeesta.

Otsikoiden kielellisen ja tyylillisen muodon tulee olla yhtenevä. Koska otsikot toimivat sisällysluettelossa hakusanoina, on tärkeää, että ne sisältävät lukujen sisältöä kuvaavia sanoja.