Aiheen rajausta helpottavia tekniikoita


Opinnäytetyön aiheen ideoinnin aikana kannattaa käyttää apuna erilaisia aiheen rajausta helpottavia tekniikoita. Tässä esitetään linkkien kautta muutamia opinnäytetyön rajausta helpottavia tekniikoita, joita voi hyödyntää opinnäytetyössä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun projektioppimisen työkalupakin kirjoittamisen työkaluissa on esitelty kirjoittamisen avut: miellekartta, ajatteluhatut, kuutio ja kirjaaminen.

Lisäksi seuraavilta sivuilta löytyy asiasta lisää tietoa: