Opinnäytetyön suunnitelmaseminaari

 

Suunnitelmaseminaarin tavoitteena on arvioida opinnäytetyön

 • rajaus, tavoitteet ja tarkoitus
 • suunnitelman realistisuus ja järkevyys
 • onnistumisen edellytykset ja varmistaa, että suunnitelman perusteella opiskelija voi turvallisesti jatkaa prosessinsa edelleen työstämistä
 • hyväksyä, hylätä tai pyytää täydentämään suunnitelma opinnäytetyöksi eli toisin sanoen seminaarin taustalla on ajatus opinnäytetyön tekemisen julkisuudesta. Opinnäytetyön rajaukset, valinnat ja niiden perustelut on esitettävä julkisesti muiden arvioitavaksi. Seminaarien aikana harjoitellaan omien väitteiden ja valintojen puolustamista ja muiden väitteiden arvioimista.
  <- Tavoitteena on kriittisen keskustelun avulla ohjata ja tukea opiskelijaa kyseisessä oppimisprosessissa. Seminaari perustuu jaetun asiantuntijuuden hyödyntämiseen ja vertaistukeen.

 Opariklinikka

Esitys

 • tekijä valmistelee suullisen esityksen kirjallisen opinnäytetyön suunnitelman pohjalta, ei suoraa paperista lukemista
 • jos useampi kuin yksi tekijä, esityksen on oltava tasapuolinen
 • esityksen pitää olla monipuolisesti havainnollistettu
 • tekijä valmistautuu vertaisen ja yleisön esittämiin kysymyksiin ja hyödyntää tarvittaessa esille tulevia asioita opinnäytetyössään
 • alustuksen kesto noin 10-15 min

Esityksen sisällössä tuodaan esille

 • opinnäytetyösuunnitelmassa vaadittavat asiat siten, että yleisö saa suunnitelmasta kokonaiskäsityksen

Suullisen ja havainnollistetun esityksen jälkeen opinnäytetyösuunnitelmaa arvioi vertainen

 • on kriittinen ”vastaväittäjä”, joka tekee tarkentavia kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia – vaatii perusteluja valinnoille ja esittää rakentavia vaihtoehtoja (katso opinnäytetyön vaatimukset, tavoitteet, työelämälähtöisyys jne.)
 • tuo esille onnistuneet ratkaisut perustellusti ja esittää rohkaisevaa palautetta
 • arvioi kokonaisuutta perustellen näkökulmansa
 • osallistuu keskusteluun
 • kesto noin 15-20 min
 • osallistuu keskusteluun
 • katso vertaisen menettelytapa, sillä seminaarissa voi edetä myös jo tutuksi tulleen vertaisohjaustilanteen mukaisesti

Seminaarissa on puheenjohtaja, jonka tehtävät ovat samat kuin opinnäytetyön esitystilaisuudessa.

Jaettu asiantuntijuus edellyttää vuoropuhelua esittäjien ja opponentin lisäksi yleisön (opiskelijat, ohjaajat) kanssa, joka

 • perehtyy ennakkoon käsiteltävään suunnitelmaan niin hyvin, että pystyy osallistumaan keskusteluun
 • tekee muistiinpanoja
 • osallistuu ammatilliseen vuoropuheluun
 • ymmärtää esityksen opinnäytetyösuunnitelman ohjaustilanteena
 • yleisön osallistumisen kesto noin 20- 10 min.
 • yleisön tehtäviä voi soveltaa vertaisohjaustilanteeseen