Hankkeistaminen


Hankkeistetusta opinnäytetyöstä pitää aina olla kirjallinen sopimus kahden (opiskelijan ja toimeksiantajan) sopijaosapuolen välillä (toimeksiantosopimus ja vakioehdot).

Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat opinnäytetyöt, joissa täyttyy yksi seuraavista kriteereistä

  1. työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista
  2. opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista
  3. työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista

Kun kirjallinen sopimus on laadittu ja allekirjoitettu, opiskelija ottaa merkinnän toimeksiantajalta opinnäytetyön seurantalomakkeelle.