Opinnäytetyön lopullinen palautus

 
Opiskelija luovuttaa, sovittuna päivänä, valmiin opinnäytetyön irtolehtiversiona pienryhmänsä koordinoivalle opettajalle. Palautuksen yhteydessä opiskelija toimittaa kirjallisen arvioinnin omasta opinnäytetyöstään ja kirjallisen vertaisarvioinnin opponoitavasta opinnäytetyöstä.  

Opiskelija tallentaa itse opinnäytetyönsä PDF-muodossa Theseus-verkkokirjastoon ohjeiden mukaan (http://submissions.theseus.fi/ohje2.htm). Kun opiskelija on suorittanut kaikki opinnäytetyöprosessiin kuuluvat asiat, hän palauttaa myös opinnäytetyön seurantalomakkeen koordinoivalle opettajalle. Kun opiskelija haluaa kansittaa opinnäytetyönsä itselleen ja muille yhteistyökumppaneilleen, hän hoitaa asian itse oppilaskunnan toimiston (Kamon) kautta.

Opiskelija toimittaa opinnäytetyön suomen- ja englanninkielisen nimen ja tekijän (tekijöiden) nimen opintotoimiston opintoasiainkoordinaattorille ja toimeksiantosopimuksen mukaisesti opiskelija huolehtii opinnäytetyön toimeksiantajalle kansitettuna.

Jos opiskelija ei julkaise opinnäytetyötään verkkokirjasto Theseuksessa hän toimittaa kaksi irtolehtiversiota pienryhmänsä koordinoivalle opettajalle. Opettaja toimittaa opinnäytetyöt arvioinnin jälkeen seuraavasti: toisen irtolehtipainoksena arkistoon (kirjastoon), ja toisen hän toimittaa kansitukseen Kamon toimistoon. Kansituksen jälkeen opinnäytetyö on saatavissa ammattikorkeakoulun kirjastosta. Opinnäytetyö julkaistaan joko Theseuksessa tai kansitettuna, ei molemmilla tavoilla.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden opiskelijoiden  opinnäytetyöt ovat luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa  http://www.theseus.fi