Posteri

Posteri eli tietotaulu, tutkimusjuliste, juliste on tapa julkistaa tutkimus- tai kehittämistyötä ja sen tuloksia esimerkiksi konferensseissa. Tutkimus- tai kehittämistyö ja sen tulokset kuvataan siinä lyhyesti ja ytimekkäästi. Sen tulee olla asiallinen, informatiivinen ja selkeä ja se pitää pystyä lukemaan muutaman metrin päästä. Posterissa voi käyttää eri värejä ja sitä voi elävöittää kuvilla.

Posterin koko: B2

Posterin sisältö:

  • johdanto tai tausta
  • Tarkoitus, tavoite ja tehtävät
  • aineisto- ja menetelmäkuvaus
  • keskeiset tulokset
  • johtopäätökset

Posteri tehdään KAMK:n posteripohjaan, joka löytyy Ylempi amk -sivuston lomakkeista. Painatuspaikkoja löytyy Kajaanista useita, esimerkiksi Kajaanin kaupungin painatuskeskus. Opinnäytetyö esitetään posterin avulla.

Seuraavassa esimerkkejä Kajaanin ammattikorkeakoulussa tehdyistä postereista:

Klikkaa kuvia pienentääksesi/suurentaaksesi

Lisätietoja posterin tekemisestä löydät seuraavista lähteistä ja linkeistä:

Husu, M. & Tarkoma, E. & Vuorijärvi, A. 2001 Ammattisuomen käsikirja. WSOY. Helsinki. Sivuilla 420-421 posteriesitys.

Tepponen H., Välimäki M., Suominen T. 1998. Miten tehdään posteri? Ohjeita posterin suunnittelijalle. Hoitotiede 10(5), 309 - 314.

Pietilä N., Laakso H., Paavilainen E. 2003. Posteriesitykset ja niiden arviointi tieteellisessä kongressissa. Hoitotiede 15(3), 145 - 151

http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/koulohj/oppimat/
posteri/index.html

http://www.arthis.jyu.fi/digicult/posteri/posteri/index.html

http://www.ac.tut.fi/aci/courses/7605100/posteri.html

http://www.valt.helsinki.fi/optek/posteri/ohje.htm