Oppimispäiväkirja


Pidä oppimispäiväkirjaa opinnäytetyöstäsi aiheen valinnasta opinnäytetyön loppupalautukseen saakka. Kirjoita kokemuksia vihkoon/verkkoon, ei erillisille papereille.

Erityisesti kannattaa pohtia omia kokemuksia esimerkiksi työelämän kanssa tehdystä yhteistyöstä opinnäytetyöprosessin aikana. Voit kuvata päiväkirjassa ohjaustilanteita, yhteydenottoja jne. ja kuvauksen jälkeen kirjoita ylös oma kokemuksesi/reagointisi asiaan (mitä ajatuksia asia herätti, mikä merkitys sillä oli, miten toimittiin, miten olisi voitu toimia toisin jne.) Kerro päiväkirjassa todellisia tilanteita ja pohdi niitä. Tuo pohdinnoissa esille myönteisiä sekä kehittämistä kaipaavia seikkoja.

Oppimispäiväkirjaan on hyvä kirjata esimerkiksi muistiinpanot luetusta kirjallisuudesta, erilaiset ideat, tarkistettavat asiat ja kirjallisuusvinkit. Päiväkirja toimii tärkeänä tukena opinnäytetyön raportoinnissa, mikäli prosessin kulku ja ajatukset on siihen riittävän tarkoin dokumentoitu.

Säännöllisestä oppimispäiväkirjan pidosta on monta hyötyä. Se pitää kiinni opinnäytetyön tekemisessä. Tällöin suunnittelu ja ajankäyttö tehostuu. Se muistuttaa, mihin edellisenä rupeamana jäätiin, ja madaltaa kirjoittamiskynnystä.

Ajatuksia päiväkirjan tekemiseen saa mm.
Hirsjärvi, S.& Remes, P. & Sajavaara, K. 2000. Tutkija ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

Katso oppimispäiväkirjasta lisää.