Aikataulusuunnitelma


”Pistä asiat tapahtumaan, sillä toimettomuus tappaa sinut” (Peters, Tom 1994).

Yksi merkittävin syy opinnäytetyön valmistumattomuuteen on aikataulun puuttuminen, siksi aikataulun suunnittelu on tärkeä työväline oman ajankäytön hallintaan.

Aikataulusuunnitelma on hyvä laatia esimerkiksi Excelillä tai projektin ajanhallinnan ohjelmalla, jolloin sitä on helppo tarvittaessa päivittää. Aikataulu kannattaa laatia mahdollisimman kattavaksi siten, että siinä määritellään kaikki opinnäytetyöhön liittyvät asiat tai vaiheet, joita prosessi edellyttää. Lisäksi suunnitelmaan on hyvä kirjata muut opiskeluun, työhön ja omaan elämään liittyvät asiat, joilla on merkitystä ajanhallintaan, kuten esimerkiksi harjoittelu, laajat tentit, tehtävät ja ns. loma-ajat. Ideana on, että hyvin jaksotetussa aikataulusuunnitelmassa opiskelija hahmottaa työmäärän ja voi arvioida mahdollisuuksiaan saada opinnäytetyönsä valmiiksi tiettyyn päivämäärään mennessä. Lisäksi hyvä suunnittelu säästää aikaa. Aikataulun laatiminen korostuu entisestään, jos opinnäytetyön tekee kahdestaan tai jopa kolmisin. Usean opiskelijan elämän yhteensovittaminen pitkäkestoisessa prosessissa vaatii taitoa.

Esimerkkejä

  • Tuotteistetun opinnäytetyön aikataulu - Riitta Vatka.
  • Aineistolähtöisen eli laadullisen opinnäytetyön aikataulu - Miia Komulainen