Aiheseminaari

Katso video aiheseminaarien hyödyistä.

Aiheseminaarin esityksen tavoitteena on tukea opinnäytetyön tekijöitä opinnäytetyöprosessin

 • aiheen valinnan rajauksessa
 • tavoitteiden asettamisessa
 • prosessin ”käynnistymisessä”…

Perustuu jaetun asiantuntijuuden hyödyntämiseen ja vertaistukeen.

 Opariklinikka

Esitys

 • tekijä valmistelee suullisen esityksen kirjallisen aiheanalyysin pohjalta, ei paperista suoraan lukemista
 • jos useampi kuin yksi tekijä, esityksen on oltava tasapuolinen
 • pitää olla monipuolisesti havainnollistettu
 • esityksessä voi tuoda esille asioita, joihin tekijät erityisesti haluaa keskittyä tai asioita, joihin he haluavat erityisesti palautetta
 • tekijä valmistautuu opponentin (vertaisen) ja yleisön esittämiin kysymyksiin ja hyödyntää esille tulevia asioita/ideoita opinnäytetyössään
 • alustuksen kesto noin 10-15 min

Esityksen sisällöstä kannattaa esittää muun muassa

 • aiheen valinta, rajaus ja perustelut (kaikkien eri osapuolten kannalta)
 • hyöty ja merkitys eri osapuolille
 • tehdyt valinnat ja niiden perustelut
 • kirjallisuus

Suullisen ja havainnollistetun esityksen jälkeen aiheanalyysia arvioi vertainen, joka

 • on kriittinen ”vastaväittäjä” ja joka tekee tarkentavia kysymyksiä sekä kehittämisehdotuksia – vaatii perusteluja valinnoille ja esittää rakentavia vaihtoehtoja
 • tuo esille onnistuneet ratkaisut perustellusti ja esittää rohkaisevaa palautetta
 • arvioi kokonaisuutta perustellen näkökulmansa
 • osallistuu keskusteluun
 • toimii myös puheenjohtajana
 • kesto noin 15-20 min

Jaettu asiantuntijuus edellyttää vuoropuhelua esittäjien ja opponentin lisäksi yleisön (opiskelijat, ohjaajat) kanssa, joka

 • tekee muistiinpanoja
 • osallistuu ammatilliseen vuoropuheluun
 • ymmärtää esityksen aiheanalyysin ohjaustilanteena
 • kesto noin 20- 10 min.