Perehtyminen opinnäytetyöprosessiin


Opinnäytetyö aiheeseen perehtyminen alkaa tutustumalla koko opinnäytetyöprosessiin. Koulutusalan opinnäytetyön koordinoiva opettaja kertoo opinnäytetyö kokonaisuuden opiskelijaryhmälle ideaseminaarissa.

Pääsisältönä on ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvä opinnäytetyö, ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta, opinnäytetyön ohjeistus sekä opinnäytetyöprosessin kokonaisuus.

Opiskelija perehtyy opinnäytetyön kokonaisuuteen, opinnäytetyötä koskeviin koulutusalan käytänteisiin, tiedonhakuun sekä ammattikorkeakoulun ja työelämän projekteihin ja pyydettyihin opinnäytetyön aiheisiin. Tässä vaiheessa opiskelija perehtyy myös laaja-alaisesti ja perusteellisesti opinnäytetyön aiheen valinnan taustoihin, työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön, oman opiskelun arviointiin (hops) ja opintojensa aikataulun laatimiseen.

Opiskelijalla tulee olla ennen opinnäytetyön aloittamista suoritettuna koulutusohjelman mukaiset opinnäytetyötä tukevat menetelmä- ja substanssiopinnot (katso koulutusohjelman opetussuunnitelmasta opinnäytetyön tekemisen edeltävyysehdot).