Aiheeseen perehtyminen

 
Opinnäytetyön tekeminen on systemaattista, suunnitelmallista ja perusteltua toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on prosessi, jossa aiheeseen perehtyminen, aiheen suunnittelu, toteutus ja arviointi muodostavat oman kokonaisuutensa.
 

Aiheeseen perehtymisen tavoitteena on mm.

 • Toimeksisaatujen opinnäytetyö aiheiden kartoittaminen, selvittäminen (aihepankki yms.)
 • Aiheeseen perehtyminen ja opinnäytetyön tavoitteiden selkiyttäminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • Tutkittavaan ilmiöön perehtyminen 
 • Opinnäyteyöprosessin aloittaminen
   

Opinnäytetyön taustalla vaikuttavat mm.

 • Laki 351/2003 ja Asetus 352/2003 ammattikorkeakouluopinnoista
 • Koulutusalan ammatin (profession) tavoitteet –Koulutusalan ammattispesifiset valmiudet
 • Toimeksiantajan tavoitteet
 • Ammattikorkeakoulun strategiat (esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnanstrategia)
 • Opetussuunnitelma ja suuntautumisvaihtoehto
   

Ennen opinnäytetyön aiheen valintaa koskevia päätöksiä, selvittä seuraavat asiat

 • Mihin opinnoissa ja suuntautumisvaihtoehdoissa haluaa todella suuntautua?
 • Mitä koulutusalan asiantuntijuuden ulottuvuuksia haluaa erityisesti itsessään kehittää?
 • Mikä tai mitkä ovat käytännön harjoittelupaikat (onko harjoittelupaikka sama kuin opinnäytetyön toimeksiantajan yritys/yhteisö)?
 • Mikä on mahdollinen opinnäytetyön aihe (kiinnostaako, hyödyttääkö…) ja kuka on yhteistyökumppani?
 • Miten aihe liittyy ajankohtaisiin työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeisiin?
 • Onko järkevin tehdä opinnäytetyö yksin, kaksin vai projektissa?
 • Miten opinnäytetyötä voi hyödyntää jäljellä olevissa opinnoissa ja päinvastoin, HOPS?
 • Mitkä ovat omat henkilökohtaiset toiveet, tavoitteet, odotukset ja kiinnostuksen kohteet.
   

Lisäksi vältä aihetta, mikäli

 • olet tehnyt sen aiemmin muuhun tarkoitukseen
 • sitä et voi itse tutkia, selvittää
 • se on liian laaja
 • luulet tarvitsevasi siihen vain yhden lähteen
 • johtopäätökset ovat merkityksettömät
 • aihe ei aukea tai et pysty sitä jäsentämään
 • aihe on liian läheinen, tunteita herättävä
 • aihe vaatii uusien, työläiden tekniikoiden tms. oppimista