Opariklinikka 

Sosiaali- ja terveysalalla järjestetään opariklinikkapäivä lukukausittain. Myös kesällä järjestetään 1-2 opariklinikkapäivää. Opariklinikka on tarkoitettu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti eteneville opiskelijoille aiheanalyysin, opinnäytetyösuunnitelman tai valmiin opinnäytetyön esittämiseen.

Opariklinikka -aikataulut ja siitä vastaavan opettajan nimi löytyvät opinnäytetöiden aiheet ja esitykset sivuilta. Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan ja pienryhmänsä koordinoivan opettajan kanssa henkilökohtaisesta etenemisestään ja suunnitelman mukaisesti ilmoittautuu opariklinikkaan siitä vastaavalle opettajalle.  Esitysaikataulu sovitaan siten, että ohjaava opettaja pääsee mukaan tilaisuuteen.

Opariklinikassa esitetyt valmiit opinnäytetyöt: ohjaava opettaja ja klinikasta vastaava opettaja vastaavat opinnäytetyön arvioinnista. Vastuuopettaja laatii ja arvioi kypsyysnäytteet.