Opiskelijan kokemuksia opinnäytetyön tekemisestä


Sairaanhoitaja (amk) Milka Möttönen
13.5.2005

Opinnäytetyön tekeminen oli rankkaa mutta tosi antoisaa. Oli hankala päästä aloittamaan työtä kun ei tiennyt, mitä pitäisi tehdä ensin. Ensin täytyi tarkkaan miettiä, mitä oikein halusi selvittää tai tutkia. Meillä oli siinä tukena aika hyvin projekti. Toiseksi oli mietittävä, millaiset resurssiton itsellä ja myös projektin puolelta.

Esimerkiksi meidän opinnäytetyössä aineistoa kerättiin haastattelun avulla ja haastateltavien valinta sujui lähes ongelmattomasti, koska projekti auttoi siinä paljon. Haastattelut menivät myös kohtalaisen hyvin. Ainahan jälkeenpäin huomaa asioita, mitä olisi voinut kysyä tarkemmin mutta pääpiirteittäin saatiin hyvä aineisto. Litterointi oli aikaa vievää ja haastavaa. Nauhat eivät aina olleet niin hyviä kuin luulimme. Litterointiin kannattaisi varata riittävästi aikaa. Aineiston analysointi meinasi tökkiä pahasti. Analysoitiin yhdessä ja erikseen ja useampaan kertaan.

Teoriatieto oli hyvänä tukena analysoinnin suorittamisessa. Tulosten kirjoittaminen sujui sen jälkeen kun analysointi oli tehty hyvin. Johtopäätösten tekeminen ei ottanut onnistuakseen. Vasta sen jälkeen kun olimme palauttaneet opinnäytetyön tajusimme, miten meidän olisi pitänyt johtopäätökset tehdä.

Olisi vaan tarvinnut selittää se elämänlaatu käsite paremmin. Teoriatiedon hankkiminen vei myös paljon aikaa. Luettiin paljon erilaisia kirjoja ja artikkeleita ennen kuin jotain aiheen kannalta hyödyllistä tietoa löytyi. Loppujen lopuksi kirjallisuutta löytyi paljon. Monta kertaa jouduttiin käymään läpi tehtyä työtä ja palaamaan alkuun, mutta jotenkin kumman syystä päästiin aina eteenpäin.

Jälkeenpäin viisaampana huomasimme, että olisi voinut hakea enemmän ohjausta. Kaiken kaikkiaan paljon opittiin. Stressin sietokyky, keskustelutaito, tiedon hakutaidot yms. kasvoi opinnäytteen myötä...=)

Sellaista siitä... opinnäytetyöstä!