Mitä opinnäytetyösuunnitelman tekeminen oli opiskelijan silmin?


Hoitotyön opiskelija Miia Komulainen STH3S
Kajaanissa tammikuussa 2006

Miia Komulainen opinnäytetyösuunnitelma 

Koen suunnitelman tekemisen opinnäytetyöprosessini vaiheeksi 2. Aiheanalyysi oli mielestäni vaihe 1, suunnitelma vaihe 2 ja valmistuva opinnäytetyö vaihe 3. Tuntuu hyvältä ja palkitsevalta, kun voin paperilta lukea, että eteenpäin on menty. Välillä on nimittäin tuntunut, että koko prosessi polkee paikallaan, mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole!

Opinnäytetyösuunnitelman tekeminen oli ehkä työläämpää ja haastavampaa kuin olin ennakkoon ajatellut. Selkeää aiheanalyysia oli kuitenkin helppo hyödyntää suunnitelmassa ja etenkin sen johdannon rakentamisessa. Aikaa meni, kun etukäteen mietti ja perusteli, mitä tulee opinnäytetyössään konkreettisesti tekemään.

Nyt, kaiken puurtamisen jälkeen, voi olla tyytyväinen itseensä. Nyt on selvät sävelet, joiden mukaan jatkan prosessiani. Hyvä suunnitelma tuo itselle turvallisuutta ja omaan selviytymiseensä voi luottaa. Jos prosessi ei etene suunnitelman mukaan, homma ei siihen kaadu. Jos tulee muutoksia, niin ne raportoidaan aikanaan lopulliseen opinnäytetyöhön. Olen tehnyt suunnitelmaa sitä silmällä pitäen, että voin hyödyntää sen suoraan lopullisessa opinnäytetyöraportissani. Sanonta: ”Hyvin tehty on puoliksi valmis”, pitänee paikkaansa.

Todellisuutta on myös se, että tulee hetkiä ja aikoja, jolloin opinnäytetyötä ei halua edes ajatella. Silloin on viisainta pitää tauko. Kun tuntuu, että homma alkaa luistaa, on viisainta tehdä töitä täysillä. Koko prosessi on sellaista vuoristorataa: välillä huvittaa tosi paljon ja välillä ei sitten lainkaan. Omia tuntemuksiaan on hyvä välillä pysähtyä kuuntelemaan!

Yksin tekeminen on ollut haastavaa, mutta tekemisistäni tai tekemättä jättämisistä olen tilivelvollinen vain itselleni. Joskus taas toisen antama näkökulma olisi ollut tarpeellinen, kun tunsi polkevansa paikallaan. Onneksi meitä on moneksi, toiset onnistuvat tiiviissä parityöskentelyssä, toisten on ehkä viisaampi tehdä hommat yksin.

Kärsivällisyys, joustavuus, oman itsensä kuunteleminen, vastuun ottaminen ja päättäväisyys ovat olleet kantavia voimia matkalla opinnäytetyöni valmistumiseen. Tästä on enemmän kuin hyvä jatkaa ahertamistaan, kun voi rehellisesti sanoa, että on tehnyt parhaansa!