Kokemuksia opinnäytetyön aiheeseen perehtymisestä ja aiheen valinnasta - aiheanalyysin tekemisen ajoilta - mitä se oikeastaan oli?


Hoitotyön opiskelija Miia Komulainen
Kajaanissa syksyllä 2005 

Aiheanalyysi Miia Komulainen

Opinnäytetyön aiheen tulee olla mitä suuremmassa määrin itseä kiinnostava! Tämä siksi, kun on aiheensa valinnut, niin sen kanssa elät, opiskelun päättymiseen saakka. Aiheen valinta ja sen rajaaminen on koko opinnäytetyön tärkein vaihe, sillä tässä vaiheessa tehdään ne päätökset, jotka ohjaavat loppuprosessin kulkua. Aiheen valintaan kannattaa siis todella panostaa! Omaa opinnäytetyötä ja sitä kautta sen aihetta tulee pyörittämään mielessä milloin enemmän ja milloin vähemmän, mutta eroon siitä ei pääse reiluun vuoteen. Koko opinnäytetyöprosessi on siis melkoista vuoristorataa.

On hyvä varautua siihen, että se aihe ei vaan tule ja valitse sinua. Valmiita aiheita ei olekaan, korkeintaan aihepiirejä. Itse aiheen rajaamisen tekee tekijä itse, mihin kannattaa panostaa. Jos aihe ei ole kunnolla rajattu, se tulee varmasti leviämään sellaiseksi palloksi, jota et pysty millään hallitsemaan ja joka vyöryy ylitsesi. Aiheen valinnassa, rajaamisessa ja oman teoreettisen viitekehyksen luomisessa auttaa kirjallisuuteen perehtyminen ja tiedon etsiminen mahdollisimman varhain, keskustelut opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien kanssa. Oikeastaan aiheen valinta on sitä, että olet aktiivinen ja oma-aloitteinen, pohdit ja mietit eri näkökulmia itseäsi kiinnostavista asioista, koska kukaan ei tule sanomaan, että tee juuri tästä opinnäytteesi. Itse sinun pitää ne opinnäytetyötäsi koskevat päätökset tehdä, koska sinunhan se opinnäytetyökin on ja sinun työpanoksestasi ja kiinnostuksestasi on nyt kyse.

Nyt jos milloinkaan tarvitaan sinun ajatustesi valjastamista käyttöösi. Niin, ja kyllä se on niin, että aikaa tähän työskentelyyn tulee varata. Mutta myös sitä, että sinulla on kärsivällisyyttä kypsytellä joitain epäselviä asioita mielessäsi muutaman yön yli. Monta kertaa ajatus on aamulla paljon kirkkaampi kuin ruvetessasi nukkumaan.

Aikaa tyhjänpäiväiseen ihmettelyyn ei ole. On paljon fiksumpaa ottaa homma heti alusta alkaen vakavasti ja tolokusti, sillä edessäpäin se on kumminkin. Kannatta myös ennakolta huomioida se tosiasia, että muu opiskelu etenee ihan normaalitahdissa. Ei siis ole pahitteeksi, että laatii viikoittain aikataulun, milloin tekee muita opiskelutehtäviä ja milloin keskittyy opinnäytetyöhön, unohtamatta oman vapaa-ajan merkitystä. Melkoista taiteilua se suunnittelu on, mutta kyllä se kannattaa, että hommat hoituu suunnitellusti. On nimittäin niin, että ne viikot opiskelun puitteissa vilahtavat hyvin nopeasti ohi. Ja sitten jo huomaakin, että nyt on se tehtävän palautuspäivä. Tietysti, koko prosessiin kannattaa varautua joustavuudella, sillä opinnäytetyössä on monta osapuolta ja välillä voi tuntua, että prosessi ei etene kun esimerkiksi aikatauluja ei saa soviteltua kaikille osapuolille sopiviksi. Opinnäytetyössä, sen koko prosessissa tiivistyy saavutettu ammatillinen asiantuntijuus!! Itse ajattelen sitä myös käyntikorttinani, sillä koko prosessihan kertoo, millainen ihminen minä olen pohjimmiltani ja millainen työntekijä olen tulevaisuuden työmarkkinoilla.