Kokemuksia opinnäytetyön tekemisestä - opinnäytetyösuunnitelmasta lähes valmiiseen opinnäytetyöhön


Th- opiskelija Heidi Väisänen STH3SA
11.9.2006

Opinnäytetyö 

Opinnäytetyösuunnitelman esittämisen ja hyväksymisen jälkeen jatkoin teoriataustan kirjoittamista. Sen kirjoittaminen olikin oikeastaan minusta opinnäytetyöprosessin ”epämiellyttävin” vaihe. Tai sanoisinko, että en tykännyt siitä niin paljon, kuin esimerkiksi aineiston keruusta, analysoinnista ja pohdinnasta. Taustaa kirjoittaessa minulla oli pöydät täynnä kirjoja. Niitä piti lukea ja koota tärkeimpiä kohtia sekä vertailla kirjoista löytämien asioiden välisiä yhteneväisyyksiä ja eriäväisyyksiä. Onneksi sain aika hyvin uusittua lainoja, joten kirjallisuutta ei tarvinnut kuljettaa edestakaisin kirjastosta kotia.

Ehkä haastavimpana asiana tämän opinnäytetyön tekemisessä olen kokenut kyselylomakkeen teon. En ole aikaisemmin sellaista tehnyt ja minun piti tehdä lomake aika lailla itselleni sopivaksi, enkä voinut suoraan käyttää aikaisemmin tehtyjä kyselyjä. Sain kuitenkin eri lähteistä hyviä vinkkejä ja jopa suoraan kysymyksiäkin. Aikaa lomakkeen tekemiseen meni ja sitä voisi edelleenkin kehittää paremmaksi.

Aineiston keruusta tykkäsin, sillä siinä kohti prosessia aloin käytännössä toteuttamaan suunnitelmaa. Ei enää tarvinnut pelkästään tutustua kirjallisuuteen. Minulla kävi tuuri, että sain toimeksiantajan puolelta niin loistavat ohjaajat. Aineiston keruu saatiin toteutettua, eikä se edes tuntunut työläältä. Myös vastauksien kirjaaminen SPSS –ohjelmaan, tulosten ja johtopäätösten kirjaaminen oli mielekästä.

Opinnäytetyöni on nyt hyvällä mallilla, kirjoitan tällä hetkellä pohdintaa. Kokonaisuutena opinnäytetyöprosessi on ollut todella haastava. Aikaa tekemiseen on mennyt paljon, mutta koen että olen myös saanut siitä paljon. Todella myönteisenä asiana opinnäytetyön tekemisessä on ollut valmis opinnäytetyön mallipohja, jossa on tarvittavat asetukset valmiina. Muuten minullakin olisi kulunut paljon aikaa epäolennaiseen, Wordin asetuksien laittamiseen. Mallipohjan käytössä on silti ollut minulla pieniä ongelmia hyvistä ohjeista huolimatta. Kokonaisuudessa olen ollut todella iloinen valmiista mallipohjasta.

Opinnäytetyötä aloittavalle voisin antaa yhteenvetona ohjeeksi, että opinnäytetyön aihe kannattaa valita tarkoin, aihe, joka todella kiinnostaa. Tällä tavoin voidaan edesauttaa, että mielenkiinto tekemiseen säilyisi loppuun asti. Opinnäytetyösuunnitelma kannattaa tehdä huolellisesti, sillä hyvä suunnitelma on hyvän lopputuloksen tae. Lisäksi kannattaa tehdä realistinen aikataulusuunnitelma opinnäytetyöprosessista ja pysyä laatimassaan aikataulussa. Kuuntele ohjaajien ja vertaisten ohjeita eli varaa ohjausaikaa, sillä sitä on haluaville tarjolla. Muista myös levätä välillä ja jättää opinnäytetyö kokonaan pitemmäksikin aikaa sivuun, jotta ajatukset pääsevät tuulettumaan.

Tsemppiä tekemiseen ja luota itseesi!

Posteri opinnäytetyöstä.