Kokemuksia, mitä oli opinnäytetyön aiheen valinta ja aiheeseen perehtyminen


Hoitotyön opiskelija Heidi Väisänen
STH3SA Kajaanissa 13.10.2005

Aiheanalyysi Heidi Väisänen 

Maija-Liisa Laitinen esitteli meille keväällä 2005 opinnäytetyn aiheita, joissa hän olisi vastaavana henkilönä. Kiinnostuin heti aiheesta, jossa tutkitaan Kainuun Ammattiopistossa opiskelevien, asuntoloissa asuvien päihteiden käyttöä. Tämä aihe kuuluu Huumereitiltä hoitoketjuun –projektiin. Opinnäytetyön aihe kannattaa valita tarkoin, koska sen työstäminen kestää noin puolitoista vuotta. Se edellyttää jo, että aihe todella kiinnostaa. Aihe kannattaa valita myös siten, että siitä on hyötyä vehto-opinnoissa ja tulevaisuudessa omalla ammattiuralla. Minulle aiheen valinta kävi siis nopeasti ja helposti. Otin yhteyttä jo keväällä toimeksiantajaan.

Jo ennen opinnäytteen aiheenvalintaa kannattaa tarkoin miettiä, olisiko parempi tehdä työtä yksin, kaksin ja ylipäätään kenen kanssa. Kannattaa puntaroida, kykeneekö paremmin kokoamaan ajatuksen yksinään paperille vai onko helpompi tehdä yhdessä. Jos päättää tehdä parin kanssa, olisi hyvä jos takana olisi yhteisiä kokemusta aikaisemmista tehtävistä.

Aiheen valinnan jälkeen alkaa todellinen aiheeseen perehtyminen. Olin sopinut tapaamisen toimeksiantajan kanssa syyskuun puoleen väliin. Tätä ennen tutustuin Huumereitiltä hoitoketjuun –projektiin ja Kainuun ammattiopiston nettisivuihin, jotta minulla olisi taustatietoa, ennen kuin menen ohjaukseen. Lainasin myös muutaman opinnäytteen, jossa oli käsitelty päihteitä. Aikaisemmista opinnäytteistä sain kuvaa, mitä on edessä ja mikä pitäisi olla lopputulos. Ensimmäinen tapaaminen toimeksiantajan kanssa meni hyvin. Mukana oli myös ohjaava opettaja sekä kolme Kainuun ammattiopiston kuraattoria. Keskustelimme heidän tarpeistaan, mitä he todella haluavat minun selvittävän. Minulle jäi oikein hyvä kuva tulevasta opinnäytteestä ja uskon, että meillä tulee olemaan toimiva yhteistyösuhde.

Tämän jälkeen seuraava vaihe oli aiheeseen perehtyminen ja lähteiden hakeminen. Mietin, miten rajaan opinnäytetyön, että siitä ei tulisi liian laaja. Aiheanalyysin tekeminen tuntui aluksi varsin vaikealta, vaikka tunnilla oli käyty, mikä se on ja mitä siihen kannattaa dokumentoida. Minulla ei ainakaan ollut oikein käsitystä, minkälaiseen muotoon aiheanalyysi pitäisi saada. Kyselin kaverilta, joka on valmistunut jouluna meidän koulusta ja kysyin myös ohjaavalta opettajaltani neuvoja. Olin ymmärtänyt tekemisen muuten oikein, mutta oli jäänyt epäselväksi, että opinnäytteessä käytävää teoriaosuutta tulee olla jo aiheanalyysissä, jonka takia kirjoitin koneelle tekstiä viimeiset pari päivää ennen annettua palautuspäivää. Lähteitä ei onneksi tarvinnut etsiä uudelleen, sillä niitä oli etsitty jo aikaisemmin. Vaikka tekeminen tuntuikin aluksi vaikealta, innostuin aiheanalyysin kirjoittamisesta todella sen edetessä ja olen tyytyväinen lopputulokseen.

Mielestäni opinnäytetyöstä on tehty turhaan ”mörkö”, joka pelottaa opiskelijoita. Siitä aletaan puhua heti ensimmäisenä vuonna ja ylemmän vuosikurssin opiskelijoilta kuulee kommentteja. Itselläni oli käsitystä opinnäytetyön tekemisestä, koska olimme käyneet siihen liittyviä asioita jo edellisessä koulutuksessani. Opinnäyteprojektin aloittamisessa on kuitenkin paljon asioita, joka mietityttää ja ihmetyttää. Ehkä suurin ongelma on, että ei tiedä mistä aloittaa. Olen nähnyt valmiita tuotoksia ja seurannut opinnäytteen esityksiä, mutta varsinkin työn aloittaminen tuntuu hankalalta. Työn rajaaminen, taustojen miettiminen ja tutkimusongelman/ tehtävän pohtiminen vie varmasti aikaa. Sellainen kokonaisuuden ymmärtäminen tuntuu vähän vaikealta, mistä kaikista palasista opinnäytetyöprosessi koostuu. Uskon, että kun pääsen alkuun, niin tilanne tuntuu paljon helpommalta. Kun teen tätä työtä yksin, uskon, että saan tarvittavaa tukea ja neuvoa opponenteilta, ohjaavalta opettajalta sekä toimeksiantajan puolelta.