Abstrakti, englanninkielinen

Opinnäytetyön englanninkielinen tiivistelmä eli abstrakti kirjoitetaan työhön viimeisenä sen jälkeen kun suomenkielinen tiivistelmä on hyväksytty. Tiivistelmästä saa selville opinnäytetyön perusasiat ja se koostuu opinnäytetyöraportin johdannosta (tavoite, tarkoitus, aiheen rajaus), viitekehyksen kuvailusta, tutkimusongelmista tai –tehtävistä, aineistosta ja menetelmistä (tai tuotteen suunnittelusta, toteuttamisesta), tuloksista sekä johtopäätöksistä. Abstrakti on itsenäinen dokumentti ja se on ymmärrettävä ilman lähdeviitteitä. Abstrakti on lyhyt asiakirja, jossa on vältettävä asioiden toistoa. Se voidaan jakaa useampaan kappaleeseen siten, että jokainen kappale koostuu vähintään kahdesta virkkeestä.

Abstraktin kirjoittaminen on prosessi, joka kirjoitetaan, luetaan ja korjataan usein useitakin kertoja, ennen kuin se on valmis julkaistavaksi. Teksti luetaan kriittisesti läpi itse tai pyydetään opiskelutoveria arvioimaan tekstiä. Koulutusohjelman kieltenopettaja ohjaa lähitunneilla abstractin kirjoittamista ja tarkastaa abstraktin ennen kuin se voidaan julkaista opinnäytetyössä.

SANASTO - Finnish-English Vocabulary for Abstract Writing

OHJEET - Instructions for the (Bachelor’s) Thesis: Abstract