Sosiaali-, Terveys- ja Liikunta-alan opinnäytetyöprosessi


Opinnäytetyön luonne

Perustutkinnon opinnäytetyö

 

1. Opinnäytetyöhön perehtyminen

Opinnäytetyöprosessi ja sen aukipurku
Perehtyminen opinnäytetyöprosessiin
Opinnäytetyölle asetettavia tavoitteita
Aiheeseen perehtyminen
Opinnäytetyön aihepankki
Ideaseminaari
Seurantalomake

2. Opinnäytetyön aiheen ideoiminen

Aiheen valinta ja rajaus
Rajausta helpottavia tekniikoita
Materiaaliin perehtyminen
Aiheanalyysi
Oppimispäiväkirja
Aikataulu
Vertaisohjaus
Aiheseminaari
Vastuut ja velvollisuudet
Eettiset suositukset
Opiskelijoiden kokemuksia opinnäytetyön aiheen valinnasta ja esimerkit aiheanalyysistä:
Heidi Väisänen, Miia Komulainen ja Kirsi Suorsa

3. Opinnäytetyön suunnittelu

Opinnäytetyösuunnitelman periaatteet
Opinnäytetyösuunnitelma ja sen arviointi
Kirjoitussuunnitelma (lomake)
Hankkeistaminen
Opinnäytetyön suojaaminen (tekijänoikeus)
Stipendiohje (Kajaanin AMK)
Suunnitelmaseminaari ja -esitys
Opiskelijoiden kokemuksia opinnäytetyösuunnitelmasta:
Heidi Väisänen, Miia Komulainen ja Kirsi Suorsa

4. Opinnäytetyön toteutus ja raportointi

Toimeksiantosopimus (lomake) ja vakioehdot
Tutkimuslupa-asiat
Aineistonkeruu
Tuotteen sisällön ja toteutuksen suunnittelu ja valmistaminen
Aineiston analyysi ja tulkinta (laadullinen, määrällinen)
Kirjallinen dokumentointiohje
- Opinnäytetyön raportointiohjeet
- Tarkistuslista
- Abstract
- Kirjallisuutta

5. Opinnäytetyön esitys, palautus ja arviointi

Esitysseminaari
Posteri
Kypsyysnäyte
Arviointi:
- Arviointiprosessi
- Arvioinnin taustaa
- Itsearviointi (lomake)
- Vertaisen (opponentin) arviointi (lomake
- Toimeksiantajan arviointi (lomake)
- Arviointiperusteet
Lopullinen palautus, kansitus ja monistus

6. Opinnäytetyön hyödyntäminen

Hyödyntäminen
Julkaiseminen amk:n julkaisusarjassa

Opiskelijoiden kokemuksia opinnäytetyöprosessista

Riitta Keränen, Milka Möttönen, Miia Komulainen, Heidi Väisänen ja
Kirsi Suorsa