Opinnäytetyön tilastollinen osuus (kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus)


Opinnäytetyön tilastollisen osuuden prosessi
• eri vaiheet
• vaiheista linkitys kyseisen asian ohjeistukseen ja esimerkkeihin

Opinnäytetyön tilastollisen osuuden ohjaus 

Kirjallisuutta