Sivuston lukuohje


Opinnäytetyöprosessi koostu eri vaiheista. Eri vaiheita käsittelevät sivut on merkitty eri värisillä nappuloilla.

1. Opinnäytetyöhön perehtyminen
2. Opinnäytetyön aiheen ideoiminen
3. Opinnäytetyön suunnittelu
4. Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
5. Opinnäytetyön esitys, palautus ja arviointi
6. Opinnäytetyön hyödyntäminen