1 Insinöörityön tavoitteet


Insinöörityö on laajahko itsenäinen harjoitustyö. Sen tarkoituksena on valmentaa valmistuva insinööri

  • työskentelemään johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti
  • etsimään ja käyttämään lähdeaineistoa
  • yhdistelemään opetuksen eri osa-alojen antamia tietoja
  • käyttämään tarkoituksenmukaisia menetelmiä
  • tekemään mielekkäitä ratkaisuja
  • kirjoittamaan ja puhumaan selkeästi ja tilanteeseen soveltuvasti.

Työllä pyritään yhdistämään toisiinsa opiskelu ja käytännön työelämä sekä helpottamaan opiskelijan siirtymistä insinöörin tehtäviin. Työn kirjallisessa ja suullisessa raportoinnissa opiskelija harjaantuu työelämässä eteen tuleviin esitystapoihin.