4 Dokumentointi


Insinöörityöstä laadittava dokumentti kirjoitetaan yleensä suomen kielellä. Teksti voidaan laatia myös englanniksi, jos kirjoittaja kykenee sujuvaan englanninkieliseen ilmaisuun ja jos tekstin kieliasu on mahdollista tarkistuttaa esimerkiksi työn tilaajalla. Työn valvoja antaa luvan englanninkieliseen kirjoittamiseen englannin kielen opettajan kommentin perusteella. Asiasta pitää sopia heti työprosessin alussa.

Tekstin kirjoittaminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Prosessinomainen kirjoittaminen helpottaa tekstintekoa. Kirjoitus syntyy vaiheittain, aiempia luonnoksia muokaten. Työn eri osa-alueista kannattaa laatia kuvia ja taulukoita, joista voi esittää päätelmiä myös kirjallisessa muodossa.

4.1 Kirjallisen raportin rakenne

4.2 Kieliasu ja tekstin asettelu

4.3 Lähdeviittaukset