Tekniikan ja liikenteen koulutusalan opinnäytetyöprosessi

Prosessikaavio

 1. Insinöörityön tavoitteet
   
 2. Aihe, sisältö ja laajuus
   
 3. Työprosessin kulku
   
  3.1 Tehtävään perehtyminen ja tiedonhaku
  3.2 Työsuunnitelman ja aikataulun laatiminen
  3.3 Tehtävän suorittaminen
   
   
 4. Dokumentointi
   
  4.1 Kirjallisen raportin rakenne
  4.2 Kieliasu ja tekstin asettelu
  4.3 Lähdeviittaukset
   
   
 5. Insinöörityön luovuttaminen ja työn arviointi

 
Kokemus opinnäytetyön tekemisestä