Opinnäytetyöpakki

 

Opiskelija - Tekijä

Tukimateriaali - opinnäytetyön tekemistä tukevaan materiaaliin pääset tutustumaan valitsemalla alhaalta oman tutkintonimikkeen.
 
 Insinööri
 Restonomi
 Tradenomi
 Liikunnanohjaaja
 Sairaan- ja terveydenhoitaja
 Degree Programmes in English
 Ylempi AMK - opinnäytetyö (Sosiaali- ja terveysala)

Aiheet - kun haet itsellesi sopivaa opinnäytetyön aihetta tai tilaajaa työelämästä niin katso, onko jo aihe opinnäytetyön aihepankissa.

Tekijät - ilmoittaudu myös itse opinnäytetyön tekijäksi tekijäpankkiin ja löydä tätä kautta yhteistyökumppani.

 

Työelämä - Tilaaja

Opinnäytetyön tilaajana voi olla yksityinen henkilö, kunta, yritys, yhteisö tai yhdistys.

Aiheet - kun on tarve kehittää työpaikan asiaa ja asia soveltuu opinnäytetyöksi, voitte ilmoittaa aiheenne opinnäytetyön aihepankkiin.

Tekijät - voitte katsoa myös, onko aiheestanne kiinnostunut opiskelija ilmoittautunut jo tekijäksi opinnäytetyön tekijäpankissa.

Ammattikorkeakoulun asiantuntijat - jos haluatte kysyä opinnäytetyöhön liittyvistä asioista, voitte ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun henkilöstöön.

 

Tämä opinnäytetyöpakki on Kajaanin ammattikorkeakoulun ylläpitämä. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään itselleen mielekäs, työelämään suuntautuva opinnäytetyön aihe ja työelämää löytämään kehittämistä vaativalle asialle sopiva opiskelija/tekijä. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ammattikorkeakoulun, opiskelijoiden ja työelämän välillä.