Etusivu / fi / Opinnäytetyöpakki / Aiheen tilaus

Opinnäytetyö, projekti- ja kehittämistehtävän tilaaminen

Miksi tilata?

Opinnäytetyö, projekti- ja kehittämisthetävän aiheen tilaajana ja toimeksiantajana teillä on opinnäytetyöstä monenlaista hyötyä. Muun muassa organisaationne osaaminen kehittyy, arvioitte ja kehitätte omia prosessejanne ja tuotteitanne, voitte saada lisää julkisuutta ja samalla voitte tiedottaa toiminnastanne ja osaamisestanne. Ennen kaikkea voitte samanaikaisesti perehdyttää uuden työntekijän organisaatioonne. Sen lisäksi

  • Saatte uusia ideoida yritykseenne, yhteisöönne
  • Saatte ratkaisuideoita työnne/työyhteisönne asioihin
  • Vähennätte omaa työpainettanne
  • Säästätte aikaa ja rahaa yms.

Opinnäytetyön, projekti- ja kehittämistehtävien tilauksessa voi hyödyntää Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusalojen osaamista ja saada aikaan monipuolista hyötyä.

 
 Aiheen tilauslomake

Mitä tilata?

Opinnäytetyön (15 op/400 tuntia) tilauksessa voi hyödyntää Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusalojen osaamista ja saada aikaan monipuolista hyötyä. Opinnäytetyö on pitkäkestoinen prosessi (vaihtelee koulutusalasta riippuen ½-1½ vuoteen), jonka aikana monentasoinen yhteis-, ja kehittämistyö on mahdollista.
Ammattikorkeakoulusta jo valmistuneisiin opinnäytetöihin voi perehtyä osoitteessa http://www.theseus.fi


Kehittämistehtävä (5 op/135 tuntia)
voi olla muodoltaan esimerkiksi opaslehtinen tai toimintapäivä. Se voi olla myös muu toiminnallinen tai yhteisön kehittämiseen liittyvä tehtävä. Kehittämistehtävä raportoidaan kirjallisesti ja se perustuu tutkittuun ja teoreettiseen tietoon. Sosiaali- ja terveysalalla kehittämistehtävä painottuu opintojen loppuun ja sen voi opiskelija tehdä yksin tai pienryhmässä.


Projektitehtävä (2-5op/50–135 tuntia)
on sisällöltään, tavoitteiltaan ja laajuudeltaan aina toimeksiantajan, opiskelijan ja opettajan yhdessä sopima. Projektitehtävät ajoittuvat koulutusaloilla koko opiskelijan opintojen ajalle. Siksi projektitehtävät ovat opiskelijan opintojen ajoituksen ja toimeksiantajan tarpeiden vuoksi aina tapauskohtaisesti neuvoteltavia.

Kuka voi tilata ja miten?

Tilaajana voi olla yksityinen henkilö, kunta, yritys, yhteisö tai yhdistys. Aiheen tilaus tapahtuu täyttämällä Aiheen tilauslomake. Jos haluatte kysyä aiheeseen tms. liittyvistä asioista, voitte ottaa yhteyttä ammattikorkeakoulun henkilöstöön.

Mitä tilauksen jälkeen?

Kun olette täyttäneet aiheen tilauslomakkeen, niin seuraavaksi teihin ottaa yhteyttä Kajaanin ammattikorkeakoulun opettaja. Kun aiheelle varmistuu tekijä/opiskelija, sen jälkeen alkaa aihetta koskevat keskustelut teidän, opiskelijan ja ammattikorkeakoulun opettajan kanssa