Dokumentin aitouden varmentaminen Atomi Validator -palvelulla

Dokumentin aitouden varmentaminen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelmistolla

Voit tarkistaa dokumentin sähköisen allekirjoituksen aitouden avaamalla sähköisen dokumentin esim. Adobe Acrobat Reader DC ohjelmistolla. Adoben Acrobat Reader DC ei oletusasetuksilla tunnista VRK:n juurivarmennetta, jonka takia ohjelmisto ilmoittaa allekirjoittajan tuntemattomaksi.

Pystyt asettamaan VRK:n juurivarmenteen luotettujen joukkoon ohjelmassa tuomalla VRK:n juurivarmenteen seuraavien ohjeiden mukaan.

  1. Lataa Väestörekisterikeskuksen juurivarmenne VRK:n sivuilta: https://vrk.fi/ca-varmenteet
  2. Avaa Adoben Acrobat Reader DC
  3. Valitse Muokkaa tai Adobe Reader (OSX) » Oletusarvot
  4. Valitse Allekirjoitukset » Henkilöllisyydet ja luotetut varmenteet
  5. Valitse Luotetut varmenteet » Tuo
  6. Valitse Selaa ja valitse lataamasi tiedosto » Avaa
  7. Paina VRK:n sivuilta lataamasi varmennetta ja sertifikaattia ja valitse Luota
  8. Valitse Käytä tätä sertifikaattia luotettavana juurena » OK
  9. Nyt ohjelmisto on lisännyt VRK:n varmenteen ja luottaa jatkossa allekirjoituksiin, jotka on tuotettu VRK:n varmenteella.