Työkalut

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoavat monenlaisia työkaluja oppimisprosessin tukemiseksi. Näiden käytössä tulee aina miettiä tavoite ja huomioida mediaelementin rajoitukset.

Monet oppimisalustat sisältävät seuraavia työkaluja:

 • sähköposti: tiedotus, vuorovaikutus
 • chat: verkkokeskustelut, ryhmätyöt
 • keskustelualue: reaaliaikainen vuorovaikutus
 • seuranta/hallinnointityökalut: aktivisuuden ja osallistumisen seuranta
 • kalenteri: opintojaksoaikataulu
 • whiteboard: Jaettu työtila

Opintojakso voi sisältää erilaisia sisältöjä:

 • tekstipohjainen materiaali: teoriatiedon jakaminen
 • itsearviointitehtävät: oman lähtötason ja oppimisen arviointi
 • tehtävä: aiheen/teeman prosessointi
 • video: mielikuva, tunteet, fiktiivinen tarina, toiminta, hetkellinen tapahtuma
 • valokuva: reaalimaailma, staattiset tapahtumat
 • piirros: näkymättömät prosessit
 • Animaatio: liikkuva prosessi
 • Ääni: tunnelma, informaatio, johdanto aiheeseen

Lisäksi voidaan käyttää oppimisessa ja opetuksessa hyödyksi videoneuvottelu-yhteyksiä.

Tutustu tarkemmin sisältöjen havainnollistamiseen, mediaelementteihin Tuottaminen ja testaus, sekä Toteutus, arviointi ja jatkokehitys -osioissa.